پرسنل

 
       

 

پروین خطیبی جلالی

 

داخلی: ۴۲۷۹

 

• امور مربوط به تألیف و ترجمه کتب اساتید
• امور مربوط به جشنواره نمونه کشوری بخش دانشجویان
• امور مربوط به آمار و گزارشات پژوهشی هیأت علمی و دانشکده‌ها
• امور مربوط به تخصیص امتیاز گرنت
• امور مربوط به طرح‌های پژوهشی
• امور مربوط به برنامه جامع تحقیقات
• امور مربوط به جشنواره پژوهش
 
 

فاطمه جعفرنژادی

 

داخلی: ۴۴۲۶

• امور مربوط به حمایت از پایان نامه / رساله (دانشکده‌های: عمران، شیمی، معدن، علوم پایه)
• امور مربوط به دوره‌های تحقیقاتی پسا دکتری
• امور مربوط به ثبت اختراع
• امور مربوط به اخذ حمایت‌های مالی نشریات از بنیاد حامیان فنی
• امور مربوط به حمایت‌های مادی و معنوی همایش‌ها
 
 

راحله زارعی

داخلی:

• امور مربوط به تسهیلات مسافرت‌های هیأت علمی
• امور مربوط به مأموریت پژوهشی
• امور مربوط به تشویق آثار پژوهشی
 
 

مریم رحمانی

داخلی: ۴۴۲۷

• امور مربوط به واحد علم سنجی  
 

فرحناز فراهانی

داخلی: ۴۴۶۷

• امور مربوط به دبیرخانه
• امور مربوط به هزینه کرد گرنت
• مور مربوط به تخصیص گرنت اهدایی
 
 

سمیه صادقی

داخلی: ۴۴۴۸

 

• امور مربوط به حمایت از پایان نامه / رساله

(دانشکده‌های: برق و کامپیوتر، نقشه برداری، مکانیک، متالورژی و مواد، صنایع)

  • امور مربوط به تسهیلات و مسافرت‌های دانشجویی