معرفی به واحدهای صنعتی

به منظور پیشرفت تحصیلی و ارتقاء علمی دانشجویان و دریافت اطلاعات مورد نیاز آنها از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی جهت انجام پروزه ها و پایان نامه‌های درسی، دانشجویان پس از معرفی به امور پژوهش‌های کاربردی پردیس فنی و دریافت معرفی نامه رسمی، به شرکت یا سازمان مورد نظر مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت می‌نمایند.