کاتالوگ فعالیت‌های معاونت پژوهشی ۱۴۰۰

سخن معاون پژوهشی:

معاونت پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران همگام بـــــا سند چشم‌انداز دانشــــگاه تهران، متولی فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، توسعه قابلیت‌ها، شبکه‌سازی، نــــوآوری و کارآفرینی در حوزه پژوهش و فناوری مبتنی بر رویکردی مشارکت‌جو و نقدپذیر است.

فرآیند پژوهشی و فناوری دانشگاه معطوف به تربیت سرمایه انسانی پژوهشگر و فناور است و قوام بخش آموزش از طریق افزایش قابلیت‌ها و توسعه ظرفیت‌هاست.
معاونت پژوهشی با توجه به توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی اعضای هیئت علمی، امکانات و تجهیزات متنوع پژوهشی و آزمایشگــــاهی و نیز دانشجویان مستعد و علاقمند به پژوهـــــش در سطح پردیس و قطب‌های علمی و مراکز و موسسات پژوهشی خود، در صدد آن است که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های محلی، ملی، منطق‌های و بین‌المللی به‌خصوص اعضای هیئت علمی زمینه بسط پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تجاری‌سازی نتایج پژوهش را تا تحقق کامل اهداف کارفرمایان پیگیری کند و موتور محرکه  پروژه‌های صنعتی از طریق جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انجام پروژه‌های مشترک باشد.

هدف اصلی این مجموعه افزایش اثر بخشی پژوهش‌های دانشگاه بر صنعت، جامعه و زندگی شهروندان از طریق انعقاد قراردادهای پژوهشی، کاربردی، خدمات پژوهشی، مشاوره پژوهشی و نظارتی با مراکز و سازمان‌های خارج از دانشگاه اعم از دولتی یا خصوصی و ایجاد بستر لازم در جهت ایجاد و تقویت همکاری فیمابین اعضای هیئت علمی دانشکده‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی در سطح پردیس دانشکده‌های فنی با کارفرمایان می‌باشد.

کاتالوگ فعالیت‌های معاونت پژوهشی ۱۴۰۰لینک دانلود فایل