کتابخانه پردیس مرکزی

کتابخانه پردیس مرکزی

همزمان با تأسیس دانشکده فنی در سال ۱۳۱۳ کتابخانه مرکزی پردیس دانشکده‌های فنی با هدف تأمین کتابهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان و اساتید و همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی، فعالیت خود را آغاز کرد. این کتابخانه با مساحت ۲۰۲۰ متر مربع شامل بخشهای مختلفی می‌باشد.

 

پاسخگویی به برخی سوالات متداول جهت استفاده از کتابخانه مرکزی پردیس دانشکده‌های فنی