بخش نشریات و پایگاه‌های اطلاعاتی

منابع موجود در این بخش شامل ۵۲۴ عنوان مجله لاتین و ۲۰ عنوان مجله فارسی در رشته‌های عمران، شیمی و علوم پایه می‌باشد خدمات این بخش از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه تهران انجام می‌پذیرد. هم چنین کلیه امور مربوط به تهیه منابع الکترونیکی نیز در این بخش انجام می‌شود.

تلفن تماس بخش نشریات: ۶۱۱۱۳۰۳۱

جستجوی نشریات

http://library.ut.ac.ir/scientific-databases