بخش سفارشات

این بخش مسئول تهیه، خرید، اهدا و مبادله مواد کتابخانه و سفارش کتاب برای اعضا هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشد.

ساعت سرویس‌دهی در این بخش شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح الی ۱۵:۳۰ می‌باشد.

تلفن تماس بخش سفارشات: ۶۱۱۱۳۰۳۱