بخش پایان نامه

با بیش از ۶۵۰۰ عنوان پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های شیمی، عمران، علوم پایه و محیط زیست پاسخگوی کلیه دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه‌های کشور می‌باشد. ساعت سرویس‌دهی در این بخش شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح الی ۱۵:۳۰ می‌باشد.

تلفن تماس بخش پایان نامه: ۶۱۱۱۳۰۳۱

جستجوی پایا‌ن‌نامه

http://etd.ut.ac.ir/thesis