نحوه تقاضای مقاله

نحوه ثبت نام و پرداخت هزینه مقالات در سامانه DSS

برخی از مجلاتی که متقاضیان اندکی دارند و همچنین شماره‌های قبلی بعضی از مجلات، در حال حاضر در منابع اشتراکی دانشگاه قابل دسترسی نیستند. لذا کتابخانه مرکزی مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران امکان دریافت مدارک علمی بیشتری را برای پژوهشگران گرامی دانشگاه با استفاده از خدمات تحویل مدرک ( DSS ) فراهم نموده است. برای دریافت مقاله پس از دانلود فرم درخواست موجود در سایت کتابخانه مرکزی، فرم تکمیل شده را به آدرس dss@ut.ac.ir ارسال نمایند. پاسخ تقاضاهای دریافت شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پست الکترونیکی متقاضی ارسال خواهد شد.

 

ساعت سرویس‌دهی: ۸ الی ۱۵:۳۰

تلفن تماس بخش نشریات: ۲۲۲۷