پرسنل کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی پردیس دانشکده‌های فنی

   

معاون کتابخانه

 

مسئول فهرست نویسی و نشریات

         
     
    محبوبه نعیمی   ناهید فرخ نژاد
   

تلفن: ۶۶۴۹۸۹۸۶
داخلی: ۲۲۲۷

 

داخلی: ۳۰۳۱

         
   

مسئول پایان نامه‌ها و مراجعات

 

مسئول پایگاه‌های اطلاعاتی

         
     
   

کبری اصفهانی

  سهیلا مقدم راد
   

داخلی: ۲۸۵۴

 

داخلی: ۳۰۳۱

         
         
    مسئول بخش مراجعات و امانات    
         
       
    علیرضا اشتری    
    داخلی: ۲۸۵۴