کارکنان

 

"همکاران کتابخانه پردیس یک دانشکده های فنی"

 

khatibi

محجوبه نعیمی

معاون کتابخانه پردیس مرکزی

  • امور اداری و مکاتبات کتابخانه

 

داخلی: ۲۲۲۷

khatibi

ناهید فرخ نژاد

کارشناس کتابخانه

  • امور مربوط به فهرست نویسی و آماده سازی کتاب‌ها و نشریات

 

داخلی: ۳۰۳۱

khatibi

سهیلا مقدم راد

کارشناس کتابخانه (مفتخر به کسب کسوت بازنسشتگی از ابتدای سال ۱۳۹۹) 

  • امور مربوط به ثبت و سفارشات و خرید

 

داخلی: ۳۰۳۱

khatibi

مهتاب سرتیپی

کارشناس کتابخانه

  • امور مربوط به ورود اطلاعات پایان نامه

 

داخلی: ۲۸۵۴

khatibi

علیرضا اشتری

کارشناس کتابخانه

  • امور مربوط به بخش امانت

 

داخلی: ۲۸۵۴

khatibi

داود احسانی

نگهبان

  • نگهبانی کتابخانه، کنترل ورود و خروج