کتابخانه پردیس ۲

کتابخانه مرکزی پردیس۲ دانشکده‌های فنی (بنیاد قلم‌چی) همانند سایر کتابخانه‌ها جز جدایی‌ناپذیر دانشگاه بوده و به عنوان قلب تپنده تحقیقات دانشگاهی به شمار می‌رود.

کتابخانه مرکزی پردیس۲ در مهرماه ۱۳۹۱ به همت بنیاد آموزشی قلم‌چی افتتاح شد. این کتابخانه از ادغام ۳ کتابخانه برق و کامپیوتر، متالورژی و مواد، مرکزی پردیس۲ (صنایع، معدن، مکانیک، نقشه‌برداری) با مساحت حدوداً ۲۷۰۰ متر مربع ایجاد شد و شامل بخش‌ها و خدمات متنوع می‌باشد.