بخش نشریات و پایگاه‌های اطلاعاتی

این بخش بالغ بر ۵۰۰ عنوان مجله لاتین که شامل: ۲۴۵ عنوان در زمینه برق و کامپیوتر، ۱۱۸ عنوان در زمینه متالورژی و مواد و ۲۱۲ عنوان در زمینه رشته‌های صنایع،

معدن، مکانیک و نقشه برداری و ۵۴ عنوان مجله فارسی خدمات اطلاع‌رسانی.

خدمات این بخش از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه تهران انجام می‌پذیرد. هم چنین کلیه امور مربوط به تهیه منابع الکترونیکی نیز در این بخش انجام می‌شود.

تلفن تماس بخش نشریات: ۸۲۰۸۹۸۰۶

جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی