جستجوی منابع کتابخانه ای

جستجو در منابع اطلاعاتی براساس نرم‌افزار سیستم جامع کتابخانه‌های دانشگاه تهران که یکی از پیشرفته‌ترین محیط‌های نرم‌افزاری در این زمینه است، به سهولت صورت می‌پذیرد.

هم چنین این کتابخانه پاسخگوی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی و تحصیلات تکمیلی کلیه دانشگاه‌های کشور می‌باشد.

 

آدرس کتابخانه:

تهران-خیابان کارگر شمالی - پردیس۲ دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران -کتابخانه مرکزی پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۹۸۰۱

پست الکترونیکی: E-mail: englib2@ut.ac.ir