مراحل تسویه حساب

دانشجویان کارشناسی جهت تسویه حساب پس از ابطال کارت، به بخش امانت کتابخانه مراجعه نمایند.

دانشجویان مقطع ارشد و دکتری برای تسویه حساب کتابخانه باید مراحل زیر را انجام دهند:

تحویل سی دی پایان نامه شامل ۴ فایل با مشخصات زیر:

  • فایل کامل پایان نامه به صورت Word زیپ شده
  • فایل کامل پایان نامه به صورت PDF
  • از بسم الله تا آخر فهرست‌ها به صورت Word زیپ شده
  • از بسم الله تا آخر فهرست‌ها به صورت PDF
  •  

توجه: ترتیب صفحات در فایل‌های قرار داده شده در سی دی باید به صورت زیر باشد:

  1. بسم الله
  2. صفحه عنوان پایان نامه
  3. صفحه گواهی دفاع پایان نامه (اسکن صفحه نمره) در هر چهار فایل گذاشته شود.
  4. سایر صفحات پایان نامه