مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنیپژوهش‌های بنیادی

  مدیر امور پژوهش‌های بنیادی       واحد پژوهش‌های بنیادی جزو اساسی‌ترین واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی محسوب می‌شود. فعالیت‌هایی که در این واحد انجام می‌شود عبارتند از: تخصیص اعتبار و محاسبه امتیاز اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیأت علمی تهیه گزارشات مربوط به اعتبار ویژه (گرنت) طرح برنامه ...

مرکز فناوری اطلاعات

مدیریت مرکز فناوری اطلاعات: مدیریت مرکز فناوری اطلاعات دانشکدگان فنی در سال ۱۳۷۵ به منظور برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و پشتیبانی از امور انفورماتیک در سطح پردیس فنی تأسیس گردید. سیاست‌گذاری برنامه‌های کلان انفورماتیکی واحدهای تابعه دانشگاه توسط مرکز فناوری ...

دستورالعمل‌ها

شما می‌توانید کلیه دستورالعمل‌های مرتبط با پژوهش‌های کاربردی را از این قسمت دانلود کنید.

معرفی دفتر توسعه اکوسیستم نوآوری فناورانه

هم اکنون در دوره آغازین قرن ۲۱ با انقلاب صنعتی چهارم روبرو هستیم. در این دوره شاهد ظهور و توسعه روزافزون فناوری‌های نوین که فاصله میان سپهرهای فیزیکی، رایانشی و زیستی را کمرنگ یا حذف می‌کنند و کل نظام تولید، ...