آرشیو فراخوان سال‌های قبل

آخرین به روز رسانی آرشیو فراخوان‌ها از شش ماه اول سال 1400 به قبل می‌باشد.

ردیفنام شرکتتاریخ فراخوان
1بانک سپه - مستندسازی فرایند اجرای طرح ملی ادغام۱۴۰۰/۰۶/۳۰
2شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران -بررسی بکارگیری نمک های کلریدی و فرایند کربن در لیچ کلریدی به عنوان جایگزین سیانیداسیون طلا۱۴۰۰/۰۶/۳۰
3شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - پیاده سازی پروتکل ارتباطی ۶۱۸۵۰ IEC در رله های حفاظتی واضافه جریان جهتی و غیر جهتی همراه با اتو ریکلوز و توابع کمکی و رله های اضافه و کاهش ولتاژ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
4شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - بررسی فنی- اقتصادی تعویض یا تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتورهای منتخب۱۴۰۰/۰۶/۳۱
5شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - طراحی و ساخت سخت افزار Bay Control Unit۱۴۰۰/۰۶/۳۱
6شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - ارائه مدل ارزیابی کیفی - فنی محصولات نرم افزاری۱۴۰۰/۰۶/۳۱
7شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - بررسی تاب اوری شبکه برق استان‌های فارس و بوشهر در صورت بروز اختلال در زیر ساخت‌های سیستم اسکادای مرکز کنترل۱۴۰۰/۰۶/۳۱
8شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - طراحی و ساخت ترمینال تله پروتکشن با خروجی E1 و فیبر نوری بر اساس استاندارد C 637094۱۴۰۰/۰۶/۳۱
9شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - طراحی و ساخت سخت افزار Merging unit۱۴۰۰/۰۶/۳۱
10شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - طراحی و ساخت کارت فیبر نوری پایانه راه دور ABB560 با قابلیت رینگ کردن شبکه دو باس و اتصال سابرک ها با یکدیگر بصورت همزمان۱۴۰۰/۰۶/۳۱
11شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - آسیب شناسی هماهنگی درون سازمان با تأکید بر چالش‌های عدم هماهنگی درون واحدی بین واحدی و برون سازمانی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
12شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - طراحی و ساخت سخت افزار Measuring unit۱۴۰۰/۰۶/۳۱
13شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - تخمین بهینه پارامترهای ایستگاههای فوق توزیع۱۴۰۰/۰۶/۳۱
14شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - مطالعه و بررسی تأثیر محدودیت‌های ساختاری برمسیر پیشرفت شغلی کارکنان و ارائه راهکارهای بهبود۱۴۰۰/۰۶/۳۱
15شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس -طراحی و ساخت دستگاه تست ثبات و نظارت بر صحت عملکرد مدارات تریپ رله و CBF های باسبار پروتکشن۱۴۰۰/۰۶/۳۱
16شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس - بررسی و ارائه شیوه‌های مناسب جهت محاسبه صرفه جویی حاصل از بهبود فرایندهای مرتبط با ذینفعان از منظر هزینه و زمان۱۴۰۰/۰۶/۳۱
17مطالعه روش‌های بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای تأمین انرژی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای منتخب ایمیدرو۱۴۰۰/۰۶/۳۱
18سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی - بومی سازی و باز طراحی سامانه افزایش ایمنی کارکنان و تجهیزات در معادن زغالسنگ (طراحی موردی در معدن زغال سنگ منتخب)۱۴۰۰/۰۶/۳۱
19آب منطقه‌ای هرمزگان - بررسی عوامل مؤثر و سهم هر یک از آنها بر افت کمی و کیفی آبخوان دشت ایسین با تاکید بر رویکرد اجتماعی - مشارکتی۱۴۰۰/۰۷/۰۱
20مقاوم سازی ایستگاه‌های گاز در برابر حوادث ناشی از بارهای باد-زلزله و سیلاب با توجه به نتایج حاصل از تحلیل تنش آنها به کمک نرم افزار - Caesar-ii۱۴۰۰/۰۷/۰۲
21سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی - بازنگری مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران۱۴۰۰/۰۷/۰۹
22شرکت گاز استان قم - شناسایی علل مشارکت پایین کارکنان در دوره‌های آموزشی شرکت گاز استان قم و ارائه مدل مطلوب۱۴۰۰/۰۷/۱۱
23شرکت سهامی تولید آلومینای ایران - استحصال وانادیوم و گالیوم از محلول آلومینات سدیم فرآیند آلومینای جاجرم۱۴۰۰/۰۷/۱۵
24شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان - نحوه تشخیص وصل شدن کلیدها (دژنکتورها) با روش‌های هوشمند۱۴۰۰/۰۷/۱۵
25شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان - تحلیل فنی- اقتصادی و امکان‌سنجی استفاده از خطوط فشرده در شهرستان بندرعباس۱۴۰۰/۰۷/۳۰
26شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان - بررسی علل سوختن تجهیزات و بردهای الکترونیکی در پست‌های فوق توزیع شبکه برق هرمزگان و ارائه راه کارهای عملی۱۴۰۰/۰۷/۳۰
27شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان - تجزیه و تحلیل و تعیین حداکثر بارگیری مجاز از ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان۱۴۰۰/۰۷/۳۰
28شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان - تعیین نقاط حادثه خیز در مواقع سیلاب و تعریف سناریوهای لازم برای به حداقل رساندن ریسک‌های موجود۱۴۰۰/۱۲/۲۸
29شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان- محاسبه اجزای بیلان با استفاده از روش‌های نوین۱۴۰۰/۱۲/۲۸
30شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان - بررسی و تعیین آب معادل برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به خصوص در حوضه آبریز سدهای مخزنی استان۱۴۰۰/۱۲/۲۸
31شرکت گاز استان تهران- بررسی فرسودگی و رضایتمندی و سلامت شغلی در بین کارکنان شرکت گاز استان تهران و ارائه رهیافت‌ها و راهکارها۱۴۰۰/۰۶/۳۰
32شرکت گاز استان تهران - تجزیه و تحلیل شغل (یک فرآیند سیستماتیک برای گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به یک شغل برای توسعه فردی) با اولویت مشاغل مجازی (پیمانکاری)۱۴۰۰/۰۶/۳۰
33شرکت گاز استان تهران - جانشین پروری با رویکرد مدل شایستگی (توسعه و ارتقای نیروی انسانی)۱۴۰۰/۰۶/۳۰
34شرکت گاز استان تهران - تحلیل آسیب پذیری تأسیسات بر اساس بحران‌های غالب در مناطق و نواحی گازرسانی استان تهران۱۴۰۰/۰۶/۳۰
35شرکت گاز استان تهران - ارائه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی گازرسانی در شرکت گاز استان تهران۱۴۰۰/۰۶/۳۰
36شرکت گاز استان تهران - نحوه دستیابی به پیشبرد تحول در HSE و پدافند غیرعامل۱۴۰۰/۰۶/۳۰
37شرکت گاز استان تهران - بررسی سطح فرهنگ سازمانی و رهبری در HSE و پدافند غیرعامل در سازمان۱۴۰۰/۰۶/۳۰
38شرکت گاز استان تهران - خلق ارزش پایدار و استقرار مهندسی ارزش از منظر HSE و پدافند غیر عامل در سازمان۱۴۰۰/۰۶/۳۰
39شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - بکارگیری رهیافت همبست خدمات اکوسیستمی در برنامه‌ریزی فضایی و راهبردی در مقیاس ملی۱۴۰۰/۰۷/۰۳
40شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - طراحی الگوی شایستگی برای مدیران صنعت آب کشور۱۴۰۰/۰۷/۰۴
41شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - بازتاب مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز ارس-کورا بر امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰/۰۷/۰۵
42شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - مطالعه تصفیه پساب صنعتی کارخانه الکل سازی تخلیه شونده به سد منجیل با استفاده از تله ذره‌گیر به منظور پرورش آبزیان۱۴۰۰/۰۷/۱۱
43صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای «29 مین دوشنبه‌ی استارت آپی» جهت شناسایی استارت‌آپ‌ها و طرح‌های سرمایه‏ پذیر در حوزه صنعت روانکار و فرآورده‌های نفتی۱۴۰۰/۰۷/۱۰
44شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان - تهیه نقشه ضریب زبری در پهنه سیلابی رودخانه‌های اصلی استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولیکی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
45شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان - ارائه مدل بارش رواناب جهت برآورد حجم و دبی ساعتی سیلاب در حوضه آبریز وسج۱۴۰۰/۱۲/۲۸
46شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان - تعیین ضرایب رواناب در حوزه‌های استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی۱۴۰۰/۱۲/۲۹
47شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان - محاسبه تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز سد اکباتان۱۴۰۰/۱۲/۲۹
48شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان - ارزیابی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر سیل خیزی رواناب رودخانه‌های اصلی استان۱۴۰۰/۱۲/۲۹
49شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان - ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر میزان بارندگی حوزه‌ها و دبی سیلابی رودخانه‌های اصلی در دوره‌های آتی۱۴۰۰/۱۲/۲۹
50اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان- بررسی و اجرای روش‌های حذف فلزات سنگین (با اولویت کروم) از آب‌های زیرزمینی۱۴۰۰/۰۶/۱۷
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۱۹ مورد.