پژوهش‌های بنیادی

 

مدیر امور پژوهش‌های بنیادی

 

 

 

واحد پژوهش‌های بنیادی جزو اساسی‌ترین واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی محسوب می‌شود.

فعالیت‌هایی که در این واحد انجام می‌شود عبارتند از:

 • تخصیص اعتبار و محاسبه امتیاز اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیأت علمی
 • تهیه گزارشات مربوط به اعتبار ویژه (گرنت)
 • طرح برنامه جامع تحقیقات
 • بررسی امور مربوط به هزینه کرد اعضای هیأت علمی از محل اعتبار ویژه
 • امور مربوط به شرکت در کنفرانس داخلی و خارجی اساتید و دانشجویان
 • امور مربوط به فرصت‌های مطالعاتی و مأموریت‌های پژوهشی
 • بررسی طرح‌های پژوهشی نوع اول و صدور احکام مربوطه
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به جذب منابع مالی و پرداخت پژوهانه
 • بررسی و تأیید مقالات علمی دانشجویان (استعدادهای درخشان)
 • امور مربوط به طرح نوع ششم (طرح حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی)
 • انجام امور اداری و مالی مربوط به پاداش و تشویق مقالات علمی
 • امور پژوهشی مربوط به قطب‌های علمی پردیس فنی
 • مکاتبات مربوط به ثبت اختراعات و ابداعات
 • موارد مربوط به کارهای ستادی نشریات
 • موارد ستادی مربوط به کتابخانه های پردیس
 • معرفی اعضای هیأت علمی دارای ۱۰% بالای گرنت دانشکده
 • امور مربوط به دوره‌های پسا دکترا
 • برگزاری جلسات پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی
 • تهیه و تدوین آئین نامه‌ها و فرمهای مورد نیاز