دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی

معرفی دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی پردیس دانشکده‌های فنی

دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی با هدف توسعه تعاملات پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی و به منظور تسریع و تسهیل در اخذ پروژه‌های پژوهشی کاربردی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در معاونت پژوهشی این پردیس تأسیس شده است. این دفتر به عنوان مرکز پذیرش نیازهای واحدهای صنعتی، خدماتی، تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های کاربردی و انعکاس این نیازها به معاونین محترم پژوهشی و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و برقراری ارتباط سیستماتیک با بدنه اجرایی و صنعتی کشور تأسیس شده و به انجام رسالت خود خواهد پرداخت..

وظایف اصلی دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی:

 • برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی؛ و تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی لازم برای تقویت، تسهیل و توسعه روابط و همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی و صنعتی دانشکده‌های فنی با مراکز اجرایی و صنعتی (وفق آئین‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه).
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و گسترش فعالیت‌های اجرایی با استفاده از امکانات و نیروهای تخصصی موجود در دانشکده‌های فنی.
 • ایجاد و حفظ ارتباط دانشکده‌های فنی و صنایع کشور با برگزاری جلسات و معرفی توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشکده‌ها به مراکز صنعتی.
 • شناسایی نیازها، مشکلات و کمبودهای صنعت؛ ارجاع نیازها به واحدهای ذی‌ربط؛ و برقراری ارتباط با بدنه اجرایی و صنعتی کشور در جهت رفع مشکلات موجود.
 • اخذ RFP از سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیگیری آن تا عقد قرارداد.
 • انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد با صنایع متقاضی دریافت خدمات علمی و پژوهشی از دانشکده‌های فنی.
 • پیگیری تفاهم‌نامه‌های موجود و استخراج پروژه‌های پژوهشی کاربردی از آنها.
 • تدوین برنامه برای استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های علمی و پژوهشی پردیس در پروژه‌های کاربردی بین‌المللی.
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به صنایع و شرکت‌های متقاضی با رعایت موارد ذکرشده در آئین‌نامه مربوطه.

در همین راستا و به منظور اجرایی شدن برنامه‌ها و بهینه‌سازی فعالیت‌های این دفتر، سازمان‌ها و صنایع مرتبط با توجه به حوزه‌های موضوعی تفکیک شده و به کارشناس مربوطه تفویض می‌شود. مراحل اصلی جهت اخذ و اجرای پروژه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

 1. اطلاع‌رسانی فراخوان‌های پژوهشی صنایع به اعضای هیأت علمی و درخواست تکمیل فرم مقدماتی یک صفحه‌ای
 2. بررسی فرم‌های مقدماتی دریافتی به‌همراه کارفرمای مربوطه و انتخاب تعداد معدودی جهت تکمیل فرم‌های پرسش‌نامه فنی و مالی
 3. برگزاری جلسه فی مابین کارفرما و تیم مربوطه جهت برنامه‌ریزی و انعقاد قرارداد
 4. نظارت بر روند پیشرفت پروژه و کنترل اجرای دقیق و به‌موقع قراردادهای منعقده

 

گزارش عملکرد دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی

دفتر توسعه فناوری با یک سرپرست و دو کارشناس تمام وقت و دو کارشناس پاره وقت (مشترک) فعالیت خود را آغاز کرد. با بررسی انجام شده و نظر به فراوانی و قرابت موضوعات، چهار محور اصلی فعالیت به شرح ذیل جهت عملکرد بهتر و مؤثرتر تعیین گردید:

 1. حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، زمین‌شناسی، و معادن
 2. حوزه الکترونیک، مخابرات، و کامپیوتر
 3. حوزه سازمان گسترش و نوسازی صنایع، و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 4. حوزه صنایع دفاعی

همچنین مواردی که در هیچ‌یک از محورهای فوق‌الذکر جای نگیرد، به‌همراه موضوعات مربوط به حوزه بین‌الملل توسط سرپرست دفتر پیگیری می‌شود.

در مدت فعالیت شش ماهه نخست دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی بالغ بر ۴۱ دسته الویت پژوهشی از سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی احصاء و به اطلاع اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه رسانده شده است. هم‌چنین ۵ مورد تفاهم‌نامه دوجانبه و سه‌جانبه بین پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه و طرفین با پیگیری و هماهنگی دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی منعقد شده است. از دیگر فعالیت‌های این دفتر می‌توان به احصا و اطلاع رسانی فراخوان‌های حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مربوطه اشاره کرد. خلاصه‌ای از فعالیت‌های ذکر شده در پایگاه اینترنتی پردیس دانشکده‌های فنی به آدرس ذیل قابل دسترسی و مشاهده است.