مراکز پژوهشی

دانشکده مکانیک

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل

دکتر نوید خادمی

تلفن: 66177137

نشانی: خ 16آذر، نبش عروجی، ساختمان برک

تکنوسا

مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی‌های نوین ساخت (تکنوسا

دکتر حسین تقدس

تلفن:  ۲8738664

نشانی: خیابان 6۱ آذر، نبش کوچه عروجی، ساختمان برک
 

1632219612-10-anstitute-tehran.png

انستیتو مصالح ساختمانی

دکتر محمد شکرچی زاده

تلفن: 88973631

نشانی: خیابان قدس، کوچه فرهنگی، پ 8

دانشکده معدن

مرکز مطالعات ژئوریسک

دکتر علی فاخر

تلفن:

نشانی: خیابان 16 آذر، نبش کوچه عروجی، ساختمان برک

1632219675-14-898534-555.jpg

مرکز پژوهشی مشخصه‌یابی پیشرفته

 دکتر سیروس زمانی

تلفن: 82084613

دانشکدگان فنی۲، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

1632219688-13-1ts.jpg

مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی

دکتر سعید شیبانی

تلفن:82084068

دانشکدگان فنی۲، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

1632219698-16-logistic.jpg

مرکز پژوهشی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

 دکتر سیدعلی ترابی

تلفن:82084267

دانشکدگان فنی۲، دانشکده مهندسی صنایع

1632219708-15-images.jpg

مرکز پژوهشی مهندسی فرآیند و مدیریت منابع

 دکتر علی بزرگی امیری

تلفن: 82084160

دانشکدگان فنی۲، دانشکده مهندسی صنایع

1632219723-18-ewrwertet.jpg

مرکز گوهرشناسی و سنگ‌های قیمتی

دکتر سهیلا اصلانی

تلفن: 82084393

دانشکدگان فنی۲، ساختمان مرکزی، دانشکده مهندسی معدن

1632219732-17-5uceav.jpg

مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده

دکتر علی کمندی

تلفن: 82084228

دانشکدگان فنی۲، معاونت پژوهشی

1632219749-20-456457.png

مرکز پژوهشی حمل و نقل هوایی

 دکتر مهدی صمدزاد

تلفن: ۰۲۱۹۸۷۸۶۵۴۵

میدان انقلاب- دانشگاه تهران- ساختمان دانشکدگان فنی مرکزی

1632219760-19-676780-0.gif

مرکز پژوهشی کاربردی خطوط لوله‌های انتقال نفت‌وگاز

دکتر سعیدرضا الله کرم

تلفن: 82084228

دانشکدگان فنی۲، معاونت پژوهشی

1632219770-21-best-business-products-of-2016-6yja.jpg

مرکز پژوهشی مهندسی کسب و کار و توسعه محصول نوین

 دکتر محمد سعادت سرشت

تلفن: 82084280

دانشکدگان فنی۲، معاونت پژوهشی

1636451009-57790436.jpg

مرکز همبست آب، انرژی، محیط زیست

دکتر امید توکلی

تلفن:

دانشکدگان فنی، معاونت پژوهشی