فراخوان شناسایی استارت آپ‏‏ ها و طرح‏ های سرمایه‏ پذیر در حوزه صنعت روانکار و فرآورده های نفتی

۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۵ کد : ۲۰۸۷۸ اخبار رویدادها
تعداد بازدید:۲۲۸
فراخوان شناسایی استارت آپ‏‏ ها و طرح‏ های سرمایه‏ پذیر در حوزه صنعت روانکار و فرآورده های نفتی

 صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای مأموریت خود مبنی بر تأمین مالی کسب‌وکارهای نوآورانه، سرمایهگذاری خطرپذیر در استارتآپها و طرحهای سرمایهپذیر را در قالب «ﻫﻢﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری» با صندوقهای پژوهش و فناوری آغاز کرده است.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﺳﻠﺴﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ» ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﺷﺘاب‏ دﻫﻨﺪهﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن، ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎرت‏ آپﻫﺎی ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ اﺳﺖ.

متقاضیان میتوانند در صورت داشتن طرح ‌های مستعد، هرچه سریع‏تر طرح مورد نظر را برای بیست‌و‍‌نهمین دوشنبه استارت‏‌آپی و اولین رویداد با محوریت «صنعت روانکار و فرآورده های نفتی» ارسال نمایید. مهلت ارسال طرح تا 10 مهرماه 1400 می‏ باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره تلفن‌های 88974504-021 و 09360086487 با دبیرخانه رویداد در ارتباط باشید.

کلید واژه ها: دوشنبه‌های استارت‌آپی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری فراخوان صنعت روانکار و فرآورده های نفتی


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.