انتشار دومین شماره خبر نامه معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی- تیر ماه ۱۴۰۱

۰۴ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۱ کد : ۲۹۷۳۳ اخبار خبرنامه
تعداد بازدید:۱۶۷
انتشار دومین  شماره خبر نامه معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی- تیر ماه ۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: خبرنامه دانشکدگان فنی


( ۱ )