تالار کتابخانه

تالار مطالعه خواهران و برادران با ظرفیت مجموعاً حدود ۳۵۰ نفر و امکان استفاده از اینترنت جهت مطالعه دانشجویان در نظر گرفته شده است. ساعت سرویس دهی در این بخش روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح الی ۲۱، پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ می‌باشد.