مؤسسه پژوهش در رباتیک، هوش مصنوعی و علوم اطلاعات

 

 

رئیس: دکتر مجید نیلی احمدآبادی

سال تأسیس: ۱۳۸۵

آدرس وب: -

تلفن: 82084335

نشانی: دانشکدگان فنی2، ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر