فراخوان‌ پژوهشی اعضای هیأت علمی (جاری)

فراخوان‌(طرح‌های پژوهشی) مربوط به اعضای هیأت علمی -  سال 1401

 جهت انجام اولویت های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع مطابق ماده ۷ آئین نامه بند "و " تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروی کارورز فعال در پروژه پرداخت خواهد شد.

آرشیو فراخوان های 1400

ردیفنام شرکت/ارگان/سازمان متقاضیآدرس وب - شماره تلفن-ایمیلعنوان تحقیق یا طرح پژوهشیتاریخ اعلانمهلت ارسال پروپوزالمبلغ پیشنهادی(میلیون ریال)
1شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی عوامل موثر اندازه گیری پارامترهای شبکه فاضلاب از جمله سرعت ، دبی و پارامترهای کیفی در مدیریت شبکه فاضلاب (طراحی و ساخت نمونه پایلوت)1401/01/30--
2شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی و مطالعه محرک جدید شیرهای گلوب با رویکرد حذف برق سه فاز (طراحی و ساخت نمونه پایلوت)1401/01/30--
3شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی تاثیر قطعات کنترل کننده جریان آب جهت مدیریت مصرف مشترکین پر مصرف (طراحی و ساخت نمونه محصول)1401/01/30--
4شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهمقایسه کیفیت پساب خروجی وتلند مصنوعی در حالتهای مختلف اجرای سیستم (حوضچه های جریان افقی ، عمودی ، افقی و عمودی به صورت سری)1401/01/30--
5شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهمقایسه عملکرد انواع حوضچه های ته نشینی اولیه در حذف آلاینده ها و مواد معلق قبل از ورود فاضلاب به سیستم وتلند و مقایسه با کلاسیفایر به جای ساخت حوضچه ته نشینی1401/01/30--
6شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهمقایسه کیفیت پساب خروجی وتلند مصنوعی با کیفیت پساب خروجی تصفیه فاضلاب به روشهای مختلف از جمله لجن فعال و برکه تثبیت1401/01/30--
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۱۸ مورد.