فراخوان‌ پژوهشی اعضای هیأت علمی (جاری)

فراخوان‌(طرح‌های پژوهشی) مربوط به اعضای هیأت علمی -  سال 1401

 جهت انجام اولویت های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع مطابق ماده ۷ آئین نامه بند "و " تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروی کارورز فعال در پروژه پرداخت خواهد شد.

آرشیو فراخوان های 1400

ردیفنام شرکت/ارگان/سازمان متقاضیآدرس وب - شماره تلفن-ایمیلعنوان تحقیق یا طرح پژوهشیتاریخ اعلانمهلت ارسال پروپوزالمبلغ پیشنهادی(میلیون ریال)
1شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهاستفاده از فناوری های نوین در بررسی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی، شناسایی چاههای غیر مجاز و تعیین مولفه های بیلان1401/04/11--
2شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی میزان و علل فرونشست زمین در دشت های استان، شناسایی مناطق مستعد فرونشست در آینده و ارائه راهکارهای پیشگیرانه1401/04/11--
3شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی و تدوین دانش نوین و بومی آب استان و ارائه راهکارهای عملی استفاده از ظرفیت های آن1401/04/11--
4شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهحکمرانی هوشمند آب ، چشم اندازهای زیست محیطی و چالش های اجتماعی با توسعه ایده بازار آب1401/04/11--
5شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی شورابه ها (طبیعی و انسان ساخت) و راهکارهای مدیریت آن1401/04/11--
6شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهارائه راهکارهای مناسب (فنی - اقتصادی) جهت توسعه گردشگری آبی1401/04/11--
7شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی عوامل موثر اندازه گیری پارامترهای شبکه فاضلاب از جمله سرعت ، دبی و پارامترهای کیفی در مدیریت شبکه فاضلاب (طراحی و ساخت نمونه پایلوت)1401/01/30--
8شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی و مطالعه محرک جدید شیرهای گلوب با رویکرد حذف برق سه فاز (طراحی و ساخت نمونه پایلوت)1401/01/30--
9شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهبررسی تاثیر قطعات کنترل کننده جریان آب جهت مدیریت مصرف مشترکین پر مصرف (طراحی و ساخت نمونه محصول)1401/01/30--
10شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهمقایسه کیفیت پساب خروجی وتلند مصنوعی در حالتهای مختلف اجرای سیستم (حوضچه های جریان افقی ، عمودی ، افقی و عمودی به صورت سری)1401/01/30--
11شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهمقایسه عملکرد انواع حوضچه های ته نشینی اولیه در حذف آلاینده ها و مواد معلق قبل از ورود فاضلاب به سیستم وتلند و مقایسه با کلاسیفایر به جای ساخت حوضچه ته نشینی1401/01/30--
12شرکت آب و فاضلاب استان یزدمشاهدهمقایسه کیفیت پساب خروجی وتلند مصنوعی با کیفیت پساب خروجی تصفیه فاضلاب به روشهای مختلف از جمله لجن فعال و برکه تثبیت1401/01/30--
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۲۴ مورد.