فراخوان‌ پژوهشی اعضای هیئت علمی (جاری)

 

فراخوان‌های مربوط به اعضای هیأت علمی (جاری) - نیم سال اول ۱۳۹۸

ردیف نام شرکت تاریخ فراخوان
۱ پیشنهاد الویت‌های تحقیقاتی ۱۳۹۹ مربوط به شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (جدید) ۰۹/۱۲/‏۱۳۹۸
۲ اعلام نیازهای پژوهشی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سال ۱۳۹۸ (جدید) ۲۶/‏۰۸/‏۱۳۹۸
۳ شرکت برق منطقه‌ای سیستان بلوچستان ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬
۴ شرکت توزیع نیروی برق گیلان ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬
۵ شرکت توزیع نیروی برق مازندران ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬
۶ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ۲۹/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬
۷ مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬
۸ شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۹ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ۰۷/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۱۰ شرکت فولاد هرمزگان جنوب ۲۵/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۱۱ شرکت توزیع نیروی برق لرستان ۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬
۱۲ شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران ۰۵/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۳ شرکت برق منطقه‌ای باختر ۰۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۴ شرکت نفت فلات قاره ایران ۱۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۵ شرکت ملی نفت ایران ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۶ شرکت آب و فاضلاب استان همدان ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۷ سازمان امور زندان‌ها ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۸ مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل و استکهلم ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۹ آب و فاضلاب شهری استان یزد ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۲۰ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ۰۴/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۲۱ شرکت توزیع برق استان قزوین ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۲۲ سازمان مدیریت صنعتی ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۲۳ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۲۴ وزارت صنعت معدن و تجارت ۱۲/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۲۵ شرکت گاز استان هرمزگان ۰۴/۱۸/‏۱۳۹۸
۲۶ آبفای منطقه ۴ تهران ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۸
۲۷ شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ۰۷/‏۰۵/‏۱۳۹۸
۲۸ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ۱۳/‏۰۶/‏۱۳۹۸