فراخوان حمایت از پایان نامه دانشجویی (جاری)

فراخوان‌ (طرح‌های پژوهشی) مربوط به حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان ارشد و دکتری

ردیف نام شرکت تاریخ فراخوان
۱ انجمن حمایت ازبیماران اوتیسم آذربایجان در خصوص همکاری علمی در قالب پایان نامه 1400/07/18
۲

پروژه پژوهشی شهرداری استان اصفهان تحت عنوان «شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۸) »   (جدید)

دانلود راهنمای درخواست ارائه پیشنهاد (RFP) 

دانلود دستورالعمل فراخوان و راهنمای انتخاب مشاور

۰۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰
۳ محور‌های تحقیقاتی گروه خودروسازی سایپا۱۴۰۰ (جدید) ۲۱/‏۰۲/‏۱۴۰۰
۴   فراخوان اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب جنوب‌غربی استان تهران در سال ۱۴۰۰ (جدید) ۱۳/‏۰۲/‏۱۴۰۰
۵ فراخوان اولین دوره پسادکتری فناورانه گروه صنعتی بارز با مشارکت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۹
۶ ستاد احیای دریاچه ارومیه ۲۹/‏۰۱/‏۱۳۹۸
۷ شرکت صنایع الکترونیک ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۸ شرکت پالایش گاز سرخون و قشم ۱۴/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۹ شرکت ملی نفت ایران ۱۷/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۱۰ بانک دی ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۱ سازمان اوقاف و امور خیریه ۲۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۲ شورای عالی کارشناسان دادگستری ۲۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۳ آب و فاضلاب شهری استان یزد ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۴ بانک ملی ایران ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۵ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ۰۵/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۶ سازمان مدیریت صنعتی ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۷ شرکت گاز استان هرمزگان ۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۸
  شرکت ملی نفت ایران (جدید) ۲۳/‏۰۷/‏۱۳۹۸

 

 

فراخوان سال‌های قبل