فراخوان حمایت از پایان نامه دانشجویی (جاری)

 

فراخوان‌های مربوط به حمایت از پایان نامه‌های دانشجویان دکتری و ارشد (جاری) 

ردیف نام شرکت تاریخ فراخوان
  فراخوان اولین دوره پسادکتری فناورانه گروه صنعتی بارز با مشارکت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۹
۱ ستاد احیای دریاچه ارومیه ۲۹/‏۰۱/‏۱۳۹۸
۲ شرکت صنایع الکترونیک ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۳ شرکت پالایش گاز سرخون و قشم ۱۴/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۴ شرکت ملی نفت ایران ۱۷/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۵ بانک دی ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۶ سازمان اوقاف و امور خیریه ۲۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۷ شورای عالی کارشناسان دادگستری ۲۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۸ آب و فاضلاب شهری استان یزد ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۹ بانک ملی ایران ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۰ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ۰۵/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۱ سازمان مدیریت صنعتی ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۲ شرکت گاز استان هرمزگان ۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۳ شرکت ملی نفت ایران (جدید) ۲۳/‏۰۷/‏۱۳۹۸

 

 

فراخوان سال‌های قبل