فراخوان حمایت از پایان نامه دانشجویی (جاری)

فراخوان‌های مربوط به حمایت از پایان نامه‌های دانشجویان دکتری و ارشد (جاری) 

ردیف نام شرکت تاریخ فراخوان
۱

پروژه پژوهشی شهرداری استان اصفهان تحت عنوان «شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۸) »   (جدید)

دانلود راهنمای درخواست ارائه پیشنهاد (RFP) 

دانلود دستورالعمل فراخوان و راهنمای انتخاب مشاور

۰۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰
۲ محور‌های تحقیقاتی گروه خودروسازی سایپا۱۴۰۰ (جدید) ۲۱/‏۰۲/‏۱۴۰۰
۳   فراخوان اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب جنوب‌غربی استان تهران در سال ۱۴۰۰ (جدید) ۱۳/‏۰۲/‏۱۴۰۰
۴ فراخوان اولین دوره پسادکتری فناورانه گروه صنعتی بارز با مشارکت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۹
۵ ستاد احیای دریاچه ارومیه ۲۹/‏۰۱/‏۱۳۹۸
۶ شرکت صنایع الکترونیک ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۷ شرکت پالایش گاز سرخون و قشم ۱۴/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۸ شرکت ملی نفت ایران ۱۷/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۹ بانک دی ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۰ سازمان اوقاف و امور خیریه ۲۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۱ شورای عالی کارشناسان دادگستری ۲۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۱۲ آب و فاضلاب شهری استان یزد ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۳ بانک ملی ایران ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۴ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ۰۵/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۵ سازمان مدیریت صنعتی ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۶ شرکت گاز استان هرمزگان ۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۸
17 شرکت ملی نفت ایران (جدید) ۲۳/‏۰۷/‏۱۳۹۸

 

 

فراخوان سال‌های قبل