مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت پژوهشی


پژوهش‌های بنیادی

  مدیر امور پژوهش‌های بنیادی راحله زارعی     واحد پژوهش‌های بنیادی جزو اساسی‌ترین واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی محسوب می‌شود. فعالیت‌هایی که در این واحد انجام می‌شود عبارتند از: تخصیص اعتبار و محاسبه امتیاز اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیأت علمی تهیه گزارشات مربوط به اعتبار ویژه (گرنت) طرح ...