آئین نامه اهدای کتاب

یکی از راه‌های جذب مشارکت‌های افراد، اهدا کتاب به کتابخانه است. به منظور سهولت در اهدای کتاب، در صورت امکان فهرستی از کتب اهدایی توسط استفاده کنندگان تهیه شود و به ایمیل‌های کتابخانه پردیس فنی ارسال گردد در صورتی که کتب توسط کتابخانه تأیید شد با مراجعه به کتابخانه پردیس فنی به اهدای کتاب به کتابخانه اقدام نمایید.

ایمیل‌های کتابخانه پردیس فنی:

englib@ut.ac.ir

englib2@ut.ac.ir

دانلود فرم مربوط به اهدای کتابلینک دانلود فایل