مطالب مرتبط با کلید واژه

فنی


انستیتو مهندسی نفت

تاریخچه اساس‌نامه مؤسسه انستیتو مهندسی نفت در سال ۱۳۷۹ در راستای تأمین نیازهای صنعت نفت و با ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی در زمینه فناوری‌های بالادستی نفت و گاز و با بهره‌گیری از توانایی‌های علمی و فنی دانشگاه تهران و حمایت وزارت ...

آئین نامه اهدای کتاب

یکی از راه‌های جذب مشارکت‌های افراد، اهدا کتاب به کتابخانه است. به منظور سهولت در اهدای کتاب، در صورت امکان فهرستی از کتب اهدایی توسط استفاده کنندگان تهیه شود و به ایمیل‌های کتابخانه پردیس فنی ارسال گردد در صورتی که ...

کتابخانه‌ دانشکدگان فنی

.button { background-color: #c0c0c0; display: inline-block; padding: 10px 80px; font-size: 18px; cursor: pointer; text-align: center; text-decoration: none; outline: none; color: #000000; border: none; border-radius: 15px; box-shadow: 0 5px #999; cursor: pointer; } .button:hover { color: #ffff; background-color: #2980b9 ...