مطالب مرتبط با کلید واژه

کتابخانه


اطلاعیه کتابخانه

    دانلود اطلاعیه خدمات کتابخانه از تاریخ 21/01/1400‬ تا اطلاع ثانوی نحوه پاسخگویی به مراجعین محترم در ایام کرونا

آئین نامه اهدای کتاب

یکی از راه‌های جذب مشارکت‌های افراد، اهدا کتاب به کتابخانه است. به منظور سهولت در اهدای کتاب، در صورت امکان فهرستی از کتب اهدایی توسط استفاده کنندگان تهیه شود و به ایمیل‌های کتابخانه پردیس فنی ارسال گردد در صورتی که ...

کتابخانه‌ دانشکدگان فنی

.button { background-color: #c0c0c0; display: inline-block; padding: 10px 80px; font-size: 18px; cursor: pointer; text-align: center; text-decoration: none; outline: none; color: #000000; border: none; border-radius: 15px; box-shadow: 0 5px #999; cursor: pointer; } .button:hover { color: #ffff; background-color: #2980b9 ...