آرشیو اخبار

اطلاعیه مراسم تکریم و معارفه

اطلاعیه مراسم تکریم و معارفه

برگزاری مراسم تکریم معاون پژوهشی سابق پردیس دانشکده های فنی، جناب آقای دکتر حنفی زاده و معارفه جناب آقای دکتر بهزاد رستمی به عنوان معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی

تقدیر و تشکر از معاونین محترم پژوهشی واحدهای شرکت کننده در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

تقدیر و تشکر از معاونین محترم پژوهشی واحدهای شرکت کننده در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

کسب عنوان "برترین رتبه به غرفه دانشگاه تهران" در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار وزارت علوم. این نمایشگاه در روزهای ۳ لغایت ۶ دیماه ۹۷ برگزارشد.