اخبار - آرشیو

تقدیر و تشکر از معاونین محترم پژوهشی واحدهای شرکت کننده در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

تقدیر و تشکر از معاونین محترم پژوهشی واحدهای شرکت کننده در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

کسب عنوان "برترین رتبه به غرفه دانشگاه تهران" در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار وزارت علوم. این نمایشگاه در روزهای ۳ لغایت ۶ دیماه ۹۷ برگزارشد.